Κουκλοθέατρο

Μία φορά το μήνα , επισκέπτονται τα τμήματα θεατρικές ομάδες και κουκλοπαίκτες , που κατά την άποψή μας συμβάλλουν με τα έργα τους στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην απόκτηση γνώσεων , στην ανάπτυξη ανθρωπιστικών αισθημάτων και στην καλλιέργεια του συναισθηματικού κόσμου.

 

Το εισιτήριο είναι έξοδο των γονέων.