Κουκλοθέατρο

Μία φορά το μήνα επισκέπτονται τα τμήματα θεατρικές ομάδες και κουκλοπαίκτες που κατά την άποψή μας συμβάλλουν με τα έργα τους στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην απόκτηση γνώσεων,στην ανάπτυξη ανθρωπιστικών αισθημάτων και στην καλλιέργεια του συναισθηματικού κόσμου.

 

Το εισιτήριο είναι έξοδο των γονέων.